Algemene voorwaarden ML Sport & Snowcenter:

a.    U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden indien u een reservering, aanbetaling of volledige betaling bij ons heeft gedaan voor één van onze diensten of producten.

b.    Deze algemene voorwaarden gelden voor alle personen die onderdeel uitmaken van de boeking.

c.    U verklaart dat u het onderhavige sportonderricht en oefenen van het skiën en snowboarden met begeleiding uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de financiële gevolgen van enig ongeval of letsel geheel door u worden gedragen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van ML Sport & Snowcenter of anders aan haar in die mate toe te rekenen.

d.    U bent zich er van bewust dat het beoefenen van skiën en snowboarden risico’s met zich meebrengt. Voor uw eigen veiligheid tijdens het skiën en snowboarden kan en mag een helm gedragen worden.

e.    De vermelde ski/snowboard lestarieven gelden per persoon per uur. Tijdens dit uur wordt in het totaal een half uur op de baan gestaan, uitgaande van een twee persoonsbezetting op de baan (met uitzondering van het skiteam), en inclusief het gebruik van materiaal.

f.     Reserveringen van lessen/trainingen aan de receptie, via internet of telefonisch zijn alleen mogelijk met gelijktijdige betaling, contant, pin of overboeking.

g.    Het bij de boeking vastgestelde tijdstip van de les kan, door organisatorische redenen bij ML Sport & Snowcenter, vervangen worden door een ander tijdstip. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

h.    Betalingen van trainingen/lessen telefonisch of per e-mail dienen voor aanvang van de eerste les/training te worden voldaan. Betalingen kunnen, per pin, contant of overboeking worden voldaan.

i.     Leskaarten en de lessen/+trainingen zijn persoonlijk, dus niet overdraagbaar.

j.     Betaalde ski/snowboardlessen die u nog moet afspreken, kunnen niet worden meegenomen naar het volgende seizoen. De trainingen vervallen op 30 april zomerseizoen van elk jaar.

k.    Lessen en trainingen dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgemeld en kunnen in overleg in het zelfde seizoen ingehaald worden. Te laat afgemelde trainingen worden als gegeven beschouwd.

l.     Alcohol gebruik voor en tijdens het skiën, snowboarden en trainingen is niet toegestaan.

m.   Alle activiteiten gaan op afspraak.

n.    Elk seizoen mag er eenmalig opnieuw gebruik worden gemaakt van de introductie les.

o.    U vrijwaart ML Sport & Snowcenter voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van u zelf en aanspraken van derden ten deze, behoudens aansprakelijkheid als in artikel 1 bedoeld.

p.    U wordt automatisch aan ons adressenbestand toegevoegd voor nieuwsbrieven, boekingen en uitnodigingen, mocht u dit liever niet willen dan kunt u dit doorgeven en wordt uw email adres uit het bestand gehaald.

q.    Restitutie van het lesgeld zal niet plaatsvinden. Men ontvangt eventueel een voucher.

r.    In situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.