Deagressie training 2017-12-06T15:49:45+00:00

Deagressie Training

Marco Leeneman van ML Sport & Snowcenter verzorgt al sinds het begin van de jaren ’90 trainingen waarbij medewerkers van instellingen en bedrijven leren omgaan met de agressie van hun klanten c.q. bezoekers. De B.O.C. ( Bronckhorst Opleidings Centrum ) verzorgt al enige jaren opleidingen om medewerkers te scholen in de beveiliging.
Globe Security heeft medewerkers in dienst die bij de B.O.C. geschoold zijn en die ook, na het behalen van hun vakdiploma, gebaat zijn bij trainingen en cursussen om hun vaardigheden op peil te houden.

De samenwerking tussen de drie organisaties leidt tot een nascholingscursus voor medewerkers van Globe Security, waarbij de B.O.C. een theoretisch deel voor haar rekening neemt en Marco een praktische training verzorgt. In beide onderdelen wordt uitgegaan van de beveiligingsmedewerker als gastheer die er voor moet zorgen dat de klant/bezoeker op een juiste wijze benaderd wordt. Daarbij wordt ook gewerkt aan de beheersing van geweld en agressie als de klant/bezoeker met verkeerde intenties ten tonele verschijnt.

Om te weten hoe hij de medewerkers het best kan trainen, observeert Marco vooraf medewerkers in hun praktijksituatie, waarbij hij speciaal let op houding, benadering, plaats in de ruimte en samenwerking tussen collega’s. Vanuit die observaties maakt hij een praktijktraining. In het theoretische deel zorgt de B.O.C. voor een stuk herhaling van de leerstof en ook voor de verdieping en verbreding van de kennis, waarbij tevens gewijzigde wetgeving aan de orde komt.

Samen zorgen ze er voor dat de medewerkers van Globe Security optimaal voorbereid zijn op hun taak waardoor het bedrijf het ‘Keurmerk Beveiliging’ mag gaan voeren.

Interesse?
Bel en maak een afspraak en/of vraag naar de mogelijkheden.